För att skapa hög KASAM krävs tre delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Denna teori kan vi använda oss av för att utveckla vår organisation. Genom att lägga fokus på hur vi ska arbeta för att våra medarbetare ska må bra och vara frisknärvarande på jobbet – ett salutogent fokus – kommer vi på sikt också att minska sjukfrånvaron.

2052

Det pedagogiska förhållningssättet är utifrån Salutogent och Empowerment teorier. Salutogent: Fokus på det friska, det som fungerar kring individen. Alla ska kunna förstå och hantera situationer utifrån sin förmåga, Kunna motiveras, känna meningsfullhet och lust. Empowerment: Den enskilde ska ha kontroll över det egna livssituationen.

Vi ser på friskfaktorer istället för riskfaktorer. Vi önskar att skapa en känsla av sammanhang, KASAM. Enligt den salutogena teorin består KASAM av delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Verktyget stärker ett salutogent förhållningssätt, delaktighet och ett främjande samarbete.

  1. Zetterqvist
  2. Volvo geely news
  3. Hemlösa västerås
  4. Chalmers parkeringstillstånd
  5. Blekinge fotboll

Nu har äldreomsorgen i Göteborg bestämt sig för att hela deras verksamhet ska genomsyras av ett salutogent förhållningssätt. – Det innebär att vi ska se det friska och locka fram de äldres egna förmågor. 2016-09-08 Verktyget stärker ett salutogent förhållningssätt, delaktighet och ett främjande samarbete. KASAM – KÄNSLA AV SAMMANHANG Kasam är en teori och tankemodell som har tre förklarings områden för hälsa och välbefinnande och är därmed en bra grund för goda prestationer. Att skapa ett demensvänligare samhälle är ett högprioriterat mål för Svenskt Demenscentrum. I samarbete med andra aktörer har vi tagit en rad olika initiativ. salutogena förhållningssättet inom äldreomsorgen är ett projekt men att det är viktigt att förtydliga att synsättet och arbetssättet är bestående.

Det kan till exempel handla om bibehållen dygnsrytm, regelbundna måltider, social samvaro, utevistelser samt möjlighet till gemenskap med andra och sociala Att skapa ett demensvänligare samhälle är ett högprioriterat mål för Svenskt Demenscentrum. I samarbete med andra aktörer har vi tagit en rad olika initiativ. 12 jan 2010 8.1 Salutogen och kasam-präglad omsorg och vård i ett boende för kombination med, ett speciellt förhållningssätt, som i en mening speglar  Nyckelord: Salutogen, KASAM, förändringsarbete, arbetssätt, synsätt 3.1 Vetenskapligt förhållningssätt.

2 Salutogent arbetssätt i hemtjänst, särskilt boende och omsorg. En kurs framtagen för och genomförd med personal och ledare i Hultsfreds kommun. Kursen ges fortsättningsvis av kommunen till nyanställd personal. Kontaktperson; Gunilla Olsson. 3. En frågeguide för att ta fram Levnadsberättelser.

Att utveckla din verksamhet och få växa utifrån ett salutogent synsätt där alla bidrar För att skapa hög KASAM krävs tre delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Denna teori kan vi använda oss av för att utveckla vår organisation. Genom att lägga fokus på hur vi ska arbeta för att våra medarbetare ska må bra och vara frisknärvarande på jobbet – ett salutogent fokus – kommer vi på sikt också att minska sjukfrånvaron.

erfarenheter av det salutogena perspektivet i Kasam kan ses som ett förhållningssätt snarare än som ett personlighetsdrag. Känsla av.

Kasam salutogent förhållningssätt

2. Projektet Fenix. Salutogent förhållningssätt.

Kasam salutogent förhållningssätt

Det engelska begreppet Sense of Coherence förkortas SOC, men benämns ofta KASAM på svenska. Begreppet myntades av Aaron Antonovsky. I ett salutogent perspektiv ses människan som en helhet där kropp och själ inte kan behandlas som enskilda delar utan bör ses som en oupplöslig enhet. Antonovsky utvecklade begreppet "sense of coherence", som på svenska heter "känsla av sammanhang" och förkortas till KASAM.
Blekinge posten ägare

Kasam salutogent förhållningssätt

Ett salutogent arbetssätt kännetecknas av att man tar tillvara det som fungerar och stärker individen, man ser möjligheter, styrkor, tillgångar, positiva egenskaper lyfts, man uppmuntrar och arbetar för att stärka individens tro till sin egen förmåga.

och behandlingsprogram kan stimulera till ett bättre förhållningssätt. Vad menas med ett salutogent perspektiv? Begreppet salutogenes myntades av Antonovsky och betyder kortfattat – hälsans ursprung. Grunden i  Salutogent förhållningssätt.
Tyst hjärtinfarkt symtom

nytt eu direktiv
uppsägning byggnads blankett
oregelbundna verb
swerock göteborg lediga jobb
avdraget muskelfäste

I Human Center tror vi starkt på KASAM och använder detta begrepp i varje Det pedagogiska förhållningssättet är utifrån Salutogent och Empowerment teorier 

08 Sep 2016 10:30 4.84 K (13_ID_1970) Read more. Äldreomsorgens värdegrund, Äldreomsorgens värdegrund ÄO Värdegrund. 12:01.


Avräkning utländsk skatt filial
email sweden

salutogent förhållningssätt samt att förbättra vårdkedjan mellan de Definieringen av KASAM beskriver Antonovsky så här (Antonovsky, 1999):.

Salutogen - Inom det salutogena synsättet fokuserar man på människors hälsa och hur man kan upprätthålla den (Antonovsky, 1991:31). Patogen - Inom det patogena synsättet fokuserar man på orsakerna till varför människor blir ledares förhållningssätt gentemot sin personal inom äldreomsorgen. Detta kan i sin tur leda till att medarbetarna förändrar sitt förhållningssätt gentemot omsorgstagare Vi ser att vi kan bidra till att göra det salutogena perspektivet mer begripligt genom att vi åskådliggör den Utöver det patogen och salutogena synsättet har elevers uttryck om en känsla av sammanhang (KASAM ) (Antonosvky 2005:41) med deras hälsa undersökts. Det som undersökts har närmare varit om eleverna uttrycker sig om hur de ser på sin egen hälsa, huruvida de anser att I delmomentet tar Amira upp KASAM och salutogent förhållningssätt. Utbildare: Amira Akhavan Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter) I delmomentet tar Amira upp KASAM och salutogent förhållningssätt.