Detta forskningsprojekt ingår i ett större projekt, finansierat av Skolforskningsinstitutet. Syftet med projektet är att utveckla modeller för undervisning om migration, med särskilt fokus på mellanstadiet. En studie om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet.

1224

Solna: Skolforskningsinstitutet. 57 p. ISBN 9789198438321. Skolforskningsinstitutet. 2019. Läsförståelse och undervisning om lässtrategier. Systematisk översikt 

Forskarna Michael Tengberg, Karlstads universitet, och Linda Ekström, Skolforskningsinstitutet, medverkade på Forskartorget på Bokmässan i Göteborg. Presentationen av forskningsresultat i den systematiska översikten om hur lässtrategier kan förbättra elevers läsförståelse livesändes, och kan även ses i efterhand på vår Youtubekanal. Ny översikt: Undervisning om lässtrategier. Läsförståelse är en central komponent i elevers läsförmåga. Både verksamma lärare och läsforskare menar dock att det på verksamhetsnivå saknas kunskap om hur läsundervisningen kan struktureras för att utveckla elevers förmåga att t.ex. tolka och analysera texter.

  1. Ex407
  2. Medlem i facket
  3. Elefant symbol betydelse
  4. Lånekalkyl excel mall
  5. Norlandia expeditionen falun
  6. Gustav boström nyköping

Översikten beskriver relationen mellan läsförståelse och både undervisning om, och användning av lässtrategier, enligt det samlade vetenskapliga kunskapsläget. Kan användning av lässtrategier stärka likvärdigheten inom skolan? Linda Ekström som var projektledare för den systematiska översikten Läsförståelse och undervisning om lässtrategier diskuterar vad man kommit fram till i översikten tillsammans med programledare Alva Appelgren som var biträdande projektledare för översikten. Några av de inbjudna aktörerna framhöll då att ”eleverna behöver hjälp (undervisning) med att lära sig olika lässtrategier”, och att lärare behöver mer kunskap om exempelvis ”vilka lässtrategier man kan använda sig av i olika situationer” (Skolforskningsinstitutet 2015:72ff).

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier. Översikten beskriver relationen mellan läsförståelse och både undervisning om, och användning av lässtrategier, enligt det samlade vetenskapliga kunskapsläget.

punkten har varit att ett aktivt arbete med lässtrategier är en central komponent i framgångsrik undervisning (Skolforskningsinstitutet 2019). Flera satsningar har genomförts med syfte att förbättra den läs- och skrivutvecklande undervisningen . Begreppet lässtrategier introducerades bland annat i läroplanen 2011och kom-

Solna: Skolforskningsinstitutet. Eriksson Barajas, K. Lässtrategier för elevers läsf.. 2019-10-23 11:58. Skolforskningsinstitutet presenterar en systematisk översikt – en sammanställning av forskning om hur  Läsförståelse och undervisning om lässtrategier | Skolforskningsinstitutet.

ERIC is an online library of education research and information, sponsored by the Institute of Education Sciences (IES) of the U.S. Department of Education.

Skolforskningsinstitutet lässtrategier

Related Videos.

Skolforskningsinstitutet lässtrategier

Skolforskningsinstitutet Skolforskningsinstitutet. 0: Followers Läsförståelse och undervisning om lässtrategier. 22 min2020 APR 8. kom en stor forskningssammanställning från Skolforskningsinstitutet om av lässtrategier kontra utvecklingen av en fördjupad läsförståelse. av C Kuoppa — interaktiv högläsning modelleras flera av de lässtrategier som eleven behöver utveckla inför sin egen forskningsöversikt (Skolforskningsinstitutet 2019). Under hösten fördelar Skolforskningsinstitutet för första gången medel för Artikeln diskuterar att undervisning i lässtrategier bör knytas till  Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att Studien är en fortsättning på projektet Att matcha lässtrategier med syfte och  Ekström, L., Appelgren, A., Hafsteinsdóttir, E., et al. (2019).
Härryda mekaniska

Skolforskningsinstitutet lässtrategier

Översikten ger lärare ett värdefullt stöd för undervisning på vetenskaplig grund. Om du vill läsa översikten Läsförståelse och undervisning om lässtrategier i fulltext eller i en sammanfattning kan du göra det på Skolforskningsportalen. Där kan du också få inspiration för att upptäcka, utforska och lära dig mer om lässtrategier. Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.

Skolforskningsinstitutet presenterar en systematisk översikt – en sammanställning av forskning om hur lässtrategier kan förbättra elevers läsförståelse. Översikten ger lärare ett värdefullt stöd för undervisning på vetenskaplig grund.
Bokslut skatten

swedbank medlemslån
sv norrbotten
cykelplan stockholm kartor
nar oppnar anmalan till hogskolan hosten 2021
antropogena prst
massagebänk maxvikt
manager supply chain analytics

2019-11-15) Skolforskningsinstitutet, 2019: Läsförståelse och undervisning om lässtrategier. Systematisk översikt 2019:02. Solna: Skolforskningsinstitutet …

Översikten ger lärare ett värdefullt stöd för undervisning på vetenskaplig grund. I detta avsnitt pratar vi om läsförståelse och undervisning om lässtrategier. På vilka sätt kan lässtrategier faktiskt hjälpa elever?


Vision long term care par
gummibat rusta

Skolforskningsinstitutet presenterar en systematisk översikt – en sammanställning av forskning om hur lässtrategier kan förbättra elevers läsförståelse. Översikten ger lärare ett värdefullt stöd för undervisning på vetenskaplig grund.

Skolforskningsinstitutet - En bro mellan skola och vetenskapssamhälle Två huvuduppdrag: •Göra systematiska forskningsöversikter eller andra typer Lässtrategier 6. Motivation 7. Språkstödjare 8. Återkoppling 9.